Форма запроса оценки

ОЦЕНКА МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ

 При заказах отчетов об оценке машин, наша команда профессиональных специалистов, состоящая из инженеров-механиков, в соответствии со своей специализацией и опытом работы проводит исследования на объектах, определяет тип, количество, разновидность, текущее состояние, оставшийся срок службы, мощность, технологию и эффективность оборудования, составляющего промышленный объект, и подготавливает отчет об оценке. Оценка всех видов машин и оборудования в промышленном секторе осуществляется нашими специалистами быстро, аккуратно и точно. Так же проводится оценка оборудования, бывшего в употреблении или лома, для всех видов машин и оборудования, которые учитываются в бухгалтерском учете как инвентарь, но из-за амортизации не имеют балансовой стоимости.

При оценке машин и оборудования проводится анализ факторов, влияющих на их стоимость, таких как технологическое состояние, экономический и полезный срок службы, физический/технологический и функциональный износ, дата производства, страна производства, марка, модель, проводилось ли периодическое техническое обслуживание, сервисное обслуживание и поставка запасных частей, стоимость нового и б/у изделия, предпочтение на рынке, ситуация в секторе, мобильность и т.п.,

В перечне предоставляемых нами оценочных услуг имеется услуга по оценке основных средств в рамках применения МСФО.

 • Полная оценка объекта вместе с недвижимостью
 • определение стоимости сырья, готовой продукции
 • оценка основных средств в рамках применения МСФО/ТСФО
 • определение стоимости транспортных средств, сельскохозяйственных машин и строительной техники
 • оценка судов (плавсредств);
 • оценка ветряных электростанций;
 • Проформа Контроль / Анализ счетов
 • Оценка материальных активов
 • Справедливый рынок - рыночная стоимость
 • Обычная ликвидационная стоимость
 • Можно отслеживать исследования для целей использования, таких как обязательная ликвидационная стоимость.

Makine Değerleme
Sıkça Sorulan Sorular

Yatırımların ve bilançoda yer alan duran varlıkların güncel değerinin tespiti, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyum, kredibiliteye olan katkıları ve alınacak finansal kararlarda büyük önem taşımasından ötürü ihtiyaç vardır.

Sermaye piyasasında yetkilendirilen gayrimenkul değerleme kuruluşlarında tam zamanlı olarak istihdam edilen üniversitelerin 4 yıllık “Makine Mühendisliği” bölümünden mezun olmuş Sermaye Piyasası Kurul’unun düzenlemeleri çerçevesinde “Gayrimenkul Değerleme Lisansı”na ve “Mesleki Tecrübe Belgesi” ne sahip olan kişilere “Makine Değerleme Uzmanı” denmektedir.

 •  

Yatırımları içerisinde makine, hat, ekipman, taşıt araçları, demirbaş vb. duran varlıklara sahip olan/olacak tüm şirketler makine değerlemeye ihtiyaç duymaktadır.

Değerli Dostlar,

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmiş olan Covid-19 virüsü tüm Dünya’da olduğu gibi maalesef ülkemizde de artarak yayılmaktadır.

Ancak salgının artmasını engelleyebilmek için, alınması gereken önlemlerle ilgili Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı https://www.saglik.gov.tr adresini ziyaret ederek ulaşabileceğiniz yönerge ve tedbirlere uymanızı önemle tavsiye ederiz.

Bizler de Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş ailesi olarak bugüne kadar çalışanlarımızın ve ziyaretçilerimizin korunması amacıyla işyerimizde gerekli olan ve bilinen her önlemi almaya çalıştık.

Sizlere #evdekal diyoruz ve 23 Mart 2020 Pazartesi gününden başlayarak % 100 uzaktan erişim ile evden çalışmaya başlıyoruz.

Bizlere yine aynı şekilde mobil telefon, e-posta, internet sistemi üzerinden kesintisiz olarak ulaşabilirsiniz.

Bu zor zamanların üstesinden hep birlikte geleceğimizden ufak bir şüphemiz yoktur.

Lütfen #evdekal Sağlıklı Günler Dileriz.

Sevgi ve Saygılarımızla.