Request Form

WHAT IS THE LAW OF ZONING PEACE?

The zoning peace law, taşınmaz gayrimenkullerin arasından ruhsatsız olanların ve bulunduğu koşullara göre aykırı ruhsat bulunanların devlet tarafından getirilen “imar affı” ile ruhsatlarının yeniden düzenlenmesi durumunu ortaya çıkarmıştır. İmar barışı kanununa göre; anayasada bulunan 3194 sayılı İmar Kanunu’na eklenen geçici 16. Madde ile yaşanacak afet risklerine karşı hazırlık oluşturulmaya çalışılmış, bu kapsamda ruhsatsız olan veya İmar Kanunu’na aykırı ruhsatı bulunan yapıların bir kaydı oluşturularak bu yapıların İmar barışı kapsamı içerisine alınması sağlanmıştır.

Bahsettiğimiz amaç kapsamında 31.12.2017 tarihinden önce oluşturulmuş gayrimenkul yapıları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve bu bakanlığın yetki vereceği kurumlara başvurulması, çıkartılan affın içeriğinde yer alan şartların yerine getirilmesi ve 31.12.2018 tarihine kadar bu işlemler için kayıt bedelinin ödenerek “Yapı Kayıt Belgesi’nin alınması şartı belirlenmiştir. Alınan bu belge sayesinde kayıt dışı olan, yıkım kararı bulunan ve bu yapılarla ilgili kesinleşmiş var olan idari para cezalarının ortadan kaldırılması amaçlanmıştır.

İMAR BARIŞI KAPSAMINDAKİ YENİLİKLER

Construction amnesty, which is a very pleasing news for the property owners, has been extended as a period, and the application process has been extended from 31.12.2018 until 15.06.2019 and even the Construction Registration document payments have been extended until 30.06.2019. Thus, the valuation firms and business partners with which they are involved in the process have realized both the determination, examination and account processes in a professional dimension.   kapsamında gerçekleştirmişlerdir.

İmar Barışı sürecinin getirdiği yenilikler pek çok konut sahibine oldukça iyi avantajlar sağlamaktadır. Bu geçici kanun dolayısıyla kaçak yapılar ve uygunsuz ruhsatı bulunan yapılar kayıt altına alınarak yasal bağlamda bir statü elde etmiştir. Özellikle gecekondu vb. yapılar bu aftan yararlanarak tapulu ve değer gören yapılar haline dönüştürülmüştür.

In addition, the demolition decisions on these structures and the fines due to the absence of a license were abolished, and legal arrangements were established between the owners and the state. At the same time, with this law enacted by the state, the structures that have a legal status are automatically converted to be eligible for the use of bank loans. In this way, both the building values ​​have increased and the buildings, which are included in the scope of commercial property, have been enabled to obtain a business license.

Değerli Dostlar,

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmiş olan Covid-19 virüsü tüm Dünya’da olduğu gibi maalesef ülkemizde de artarak yayılmaktadır.

Ancak salgının artmasını engelleyebilmek için, alınması gereken önlemlerle ilgili Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı https://www.saglik.gov.tr adresini ziyaret ederek ulaşabileceğiniz yönerge ve tedbirlere uymanızı önemle tavsiye ederiz.

Bizler de Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş ailesi olarak bugüne kadar çalışanlarımızın ve ziyaretçilerimizin korunması amacıyla işyerimizde gerekli olan ve bilinen her önlemi almaya çalıştık.

Sizlere #evdekal diyoruz ve 23 Mart 2020 Pazartesi gününden başlayarak % 100 uzaktan erişim ile evden çalışmaya başlıyoruz.

Bizlere yine aynı şekilde mobil telefon, e-posta, internet sistemi üzerinden kesintisiz olarak ulaşabilirsiniz.

Bu zor zamanların üstesinden hep birlikte geleceğimizden ufak bir şüphemiz yoktur.

Lütfen #evdekal Sağlıklı Günler Dileriz.

Sevgi ve Saygılarımızla.