Değerleme Talep Formu

Gayrimenkul Değerleme


 • Gayrimenkul Değerlemesi

 • Ticari Gayrimenkul
  Değerlemesi

 • Konut Finansmanına
  Yönelik Değerleme

 • UFRS (finansal raporlama)

  için Değerleme

 • Gayrimenkul Geliştirme

 • Sigorta Değerine Yönelik
  Değerleme

 • Portföy Değerlemesi

 • Vergiye Konu

 • Gayrimenkuller için
  Değerleme

 • Kamulaştırma Amaçlı
  Değerleme
Hizmetlerimiz

MAKİNE VE TEÇHİZAT
DEĞERLEME

Tesis Değerlemesi

Makine ve ekipmanların konumlu olduğu gayrimenkul
ile birlikte bir bütün olarak değerlenmesi

Makine Değerlemesi

Ünite/hat veya tekil olarak makine değerleme

Kara Araçları

İş makineleri (kepçe, ekskavatör, kamyon..vb.)
ve taşıt değerlemesi

Deniz Araçları

Gemi (yük, yolcu ve servis) ve Yat (motoryat, yelkenli,
sürat teknesi, bot, jetski, gezi teknesi, gulet,
katamaran) değerlemesi

Hava Araçları

Uçak (yolcu, kargo, özel jet) ve helikopter değerlemesi

Enerji Tesisleri

Yenilenebilir (jeotermal, güneş, rüzgar, hidroelektrik,
biyokütle), termik (kömür, kojenerasyon, kombine
çevrim) tesislerin değerlemesi

Kentsel Dönüşüm Süreci

Mevcut durum analizi ve değer tespit raporlarının
hazırlanması

Çevre Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm
Müdürlüğü’nün istemiş olduğu arsa payının satışına
yönelik bakanlık değerleme raporlarının hazırlanması

Mevcut proje şerefiyelendirme raporlarının hazırlanması

Yeni proje (avan proje) şerefiyelendirme ve
konumlandırma raporlarının hazırlanması

Yeni proje fiyat analizi ve değer tespit çalışmalarının
yapılması

Gayrimenkuller arasında kıyas raporlarının hazırlanması

Kentsel dönüşüm alanlarında katılım payı oranı ve
dağıtım değerlerinin hesaplanması

Proje geleceğine yönelik projeksiyon ve senaryo sunumu

Kentsel dönüşüm alanlarına ilişkin veri bankası ve
dönüştürme modeli geliştirilmesi

Kat mülkiyet kanunun 3. maddesi gereği arsa payının
yeniden düzenlenmesine yönelik raporların hazırlanması

Hizmetlerimiz
Hizmetlerimiz

Özel Projeler ve Danışmanlık

Ofis Piyasalarının
Karşılaştırmalı Analizi

Sanayi ve Depolama
Alanları Talep Analizi

Konut Piyasası Arz-Talep
Analizi

Fizibilite Çalışmaları

Proje Değerleme
Çalışmaları

Proje ve Mevcut Yapıların
Şerefiyelendirme
Çalışmaları

Yer Seçimi (Lokasyon)
Analizleri

En İyi ve En Verimli
Kullanım Etüdü Çalışmaları

Pazar Analizleri ve Sektör
Araştırma Raporları

Portföy Değerlemeleri

Gayrimenkullerle İlgili
Değerlendirme Görüş ve
Tavsiye Raporları

Kimlere Hizmet Verebiliriz?

Gayrimenkul Yatırımcıları

Gayrimenkul Proje Geliştiricileri

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Bankalar ve Finans Kuruluşları

Varlık Yönetim Şirketleri

Gayrimenkul Fonları

Finansal Kiralama Şirketleri

Borsada İşlem Gören Şirketler

Yerli Yabancı Özel Şirketler

Bağımsız Denetim Şirketleri

Hizmetlerimiz

Nitelikli Değerleme Çalışmaları

Arsa ve Araziler Ticari Amaçlı Yapılar (Ofis, Dükkan… vs) Konut, Villa gibi İkamet Amaçlı Yapılar

Yalı, Köşk, Malikane ve Tarihi

Nitelikli Gayrimenkul Değerlemesi

Alışveriş Merkezleri Otel, Tatil Köyü, Konaklama Tesisleri

Marina ve Limanlar

Akaryakıt İstasyonları

Hastane, Sağlık Kompleksleri, Poliklinik gibi Sağlık Tesisleri

Fabrikalar ve Üretim Tesisleri

Sanayi Siteleri, Organize Sanayi Bölgeleri, Entegre Tesisler, Fabrikalar, Depo ve Antrepolar ile Atölye ve İmalathane Değerlemesi

Lojistik Kullanımlı Yapılar

Spor Merkezleri, Hipodromlar, Stadyumlar, Kapalı Spor
Salonları, Fitness Salonları

Eğlence Tesisleri ve Temalı Parklar

Özel Eğitim Tesisleri, Üniversiteler, Okullar, Ana Okulları ve Kreşler, Öğrenci Yurtları gibi Eğitim Tesisleri Değerlemesi

Dinlenme Tesisleri Gayrimenkule Dayalı Hak ve Faydaların Değerlemesi

Kira Değeri Tespiti

Üst Hakkı Değeri Tespiti

Değerli Dostlar,

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmiş olan Covid-19 virüsü tüm Dünya’da olduğu gibi maalesef ülkemizde de artarak yayılmaktadır.

Ancak salgının artmasını engelleyebilmek için, alınması gereken önlemlerle ilgili Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı https://www.saglik.gov.tr adresini ziyaret ederek ulaşabileceğiniz yönerge ve tedbirlere uymanızı önemle tavsiye ederiz.

Bizler de Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş ailesi olarak bugüne kadar çalışanlarımızın ve ziyaretçilerimizin korunması amacıyla işyerimizde gerekli olan ve bilinen her önlemi almaya çalıştık.

Sizlere #evdekal diyoruz ve 23 Mart 2020 Pazartesi gününden başlayarak % 100 uzaktan erişim ile evden çalışmaya başlıyoruz.

Bizlere yine aynı şekilde mobil telefon, e-posta, internet sistemi üzerinden kesintisiz olarak ulaşabilirsiniz.

Bu zor zamanların üstesinden hep birlikte geleceğimizden ufak bir şüphemiz yoktur.

Lütfen #evdekal Sağlıklı Günler Dileriz.

Sevgi ve Saygılarımızla.