Форма запроса оценки
6 Июль 2020

İmar Barış Kanunu Nedir?

İmar barış kanunu, taşınmaz gayrimenkullerin arasından ruhsatsız olanların ve bulunduğu koşullara göre aykırı ruhsat bulunanların devlet tarafından getirilen “imar affı” ile ruhsatlarının yeniden düzenlenmesi durumunu ortaya çıkarmıştır. İmar barışı kanununa göre; anayasada bulunan 3194 sayılı İmar Kanunu’na eklenen geçici 16. Madde ile yaşanacak afet risklerine karşı hazırlık oluşturulmaya çalışılmış, bu kapsamda ruhsatsız olan veya İmar […]

incele