Request Form
11 February 2021

Gayrimenkulde Yer Seçimi

Gayrimenkul dünyasında kendine çok büyük bir pay edinen arsa yatırım süreçleri, birincil unsur olarak yer seçimini baz almaktadır. Bir yerin doğru bir şekilde seçilmesi, arazi geliştirme yöntemleri dahilinde olumlu sonuçlar elde edilebilmesi ve gelir kaynağının sorunsuz bir şekilde oluşturulabilmesi gibi süreçler barındırır. Aynı zamanda gayrimenkulde yer seçimi doğru yapıldığı taktirde; planı doğru bir şekilde oluşturulmuş […]

incele
15 January 2021

Gayrimenkul Fizibilite Raporu Nedir? Neden Gereklidir?

Gayrimenkul alış, satış ve değerleme süreçlerinde ihtiyaç duyulan gayrimenkul fizibilite raporu genel hatlarıyla, gayrimenkul değerleme raporu hizmetlerinin ve imar durumu raporu hizmetinin genel olarak tek bir rapor üzerinde toplanmış halidir. Bu rapor üzerinden ait olduğu taşınmaza ait bütün veriler değerlendirme altına alınabilmektedir. Hazırlanacak olan fizibilite raporu konut, arsa, işyeri, fabrika, tarla, ticari bina/binalar, depo, otel, […]

incele
9 October 2020

Türk Vatandaşlığı İçin Gayrimenkul Değerleme

İnsanlar farklı ülkelerden vatandaşlık alabilmek için ülkelerin belirlediği şartları yerine getirmek zorundadır. Vatandaşlık almak için kişilerin en sık başvurduğu yöntemlerden birisi, vatandaşlığı istenilen ülkeden bir taşınmaz edinilmesidir. Türk vatandaşlığı için gayrimenkul değerleme ihtiyacı da bu tip vatandaşlık edinme ihtiyacı durumlarının neticesinde ortaya çıkan hizmetlerdendir. Normal şartlarda Türkiye’de barınmayan, çalışmayan fakat ülkemizin kurumlarınca belirlenmiş olan kapsamlar […]

incele
30 September 2020

Gayrimenkul Pazar Değeri Kavramı Nedir?

Gayrimenkul piyasasında, değerleme unsurları içerisinde değerlendirilebilecek pek çok kavram bulunmaktadır. Doğru şartlarda ve doğru piyasa koşullarında yapılacak değerlemenin hem satıcı hem de alıcı tarafından oldukça tatmin edici sonuçları olduğu bilinen bir gerçektir. Bu bağlamda gayrimenkul pazar değeri kavramını da iyi bilmek, bu kavramın gerektirdiği unsurları tam anlamıyla çözerek bir değerleme aşaması geçirmek oldukça önemlidir. Gayrimenkul […]

incele
9 September 2020

Kentsel Dönüşüm Sürecinde Değerleme ve Danışmanlık Hizmetleri

Çıkartılan kentsel dönüşüm yasası, şehrin bir bölümünün veya ciddi anlamda büyük bir kısmının yada bir parselin, olası depremlere karşı zemin ve üzerindeki yapının risk değerlerinin belirlenmesi, olası depremde yıkılması ve yıkılırken çevredeki diğer yapılara zarar vermesi olasılıkları da dikkate alınarak, riskli toprak zemin ve riskli yapıların kullanım dışına çıkarılması, yerine zeminin yapısına uygun taşıyıcı sistemli […]

incele
2 September 2020

Teminat Amaçlı Değerleme

Gayrimenkul dünyasında son derece önemli olan teminat amaçlı değerleme işlemleri, hem bankalar için hem de diğer finans kuruluşları için verdikleri bireysel ve ticari kredi teminatı adına, sigorta şirketleri vasıtasıyla acentelerden istenen gayrimenkul teminat ipoteklerine konu her türlü gayrimenkul değerleme sürecini kapsamaktadır. Turizm sektöründe, sanayi tesislerinin incelenmesinde, sağlık alanında, eğitim alanında, konut ve işyeri değerlemelerinde ya […]

incele
10 August 2020

Uluslararası Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı

Yatırım konusunda hem yurt içinde hem de yurt dışında değerlendirilebilecek pek çok fırsat ortaya çıkabilmektedir. Uluslararası gayrimenkul yatırım danışmanlığı ortaya çıkan bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirip kâr elde edebilmek için alınan hizmetler bütünüdür. Normal şartlarda gayrimenkul piyasasında alım işleri, kiralama işleri ya da satım işleri söz konusu olduğunda bu süreçlerin başarılı geçirilebilmesi için bu […]

incele
7 August 2020

Gayrimenkul Pazar Analizi ve Danışmanlık

Gayrimenkul piyasasında yapılacak herhangi bir yatırımın, bu yatırımın esas konusu olacak durumun araştırılması sürecinde gayrimenkul pazar analizi ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanılması oldukça önemlidir. Yapılacak pazar analizleri; yatırımın oluşturulma sürecinden önce yatırıma konu olacak bölgenin, durumun ya da ürünün temel özellikleriyle ilgili bilgilerin toplanması, detaylı istihbaratların derlenmesi, getireceği kârın belirlenmesi, olası risklerin ortaya konulması, konuyla ilgilenen […]

incele
20 July 2020

Gayrimenkul Yönetimi Ve Proje Danışmanlığı

Gayrimenkul piyasasında mülk sahiplerinin ihtiyaç duyduğu gayrimenkul yönetimi ve proje danışmanlığı hizmeti, sürecin en başından sonuna kadar titizlikle ve dikkatle gidildiği sürece oldukça başarılı işler yapılabilmesine olanak sağlamaktadır.  Gayrimenkul yönetimi dediğimiz kısım özetle, yatırım amacıyla elde edilmiş mülklerin gayrimenkul sahipleri için en kârlı hale nasıl getirileceğinin profesyonel çalışmalarla belirlenmesidir. Yatırımcıların detaylı ve sektöre hakim olmadan […]

incele
16 July 2020

VALUABLE HOUSING TAX AND REAL ESTATE VALUATION REPORT

Gayrimenkul piyasasında önemli kavramlardan olan değerli konut vergisi ve gayrimenkul değerleme raporu, birbirlerinden farklı kavramlar olsa da özünde mülk sahiplerini ilgilendiren ve bir noktada birbirleriyle alakaları bulunan durumlardır. İlk olarak değerli konut vergisini ele alırsak, 2019 yılında yürürlüğe girmiş ve 2020 yılında uygulanması beklenen bir kanun niteliğini barındırdığını söylemek mümkündür. Bu vergi halk ve uzmanlar […]

incele