Değerleme Talep Formu
24 Şubat 2021

KIYI ALANLARINDA KULLANIM TÜRLERİ

Kıyı alanlarında değerleme konusuna değinmek için öncelikle yasal mevzuata göre yapılaşma koşulları ve buna ilişkin kavramlar incelenmelidir. Kıyı kavramı kent planlama açısından bakıldığında ise 3621 sayılı Kıyı Kanunu’na göre “Kıyı çizgisi ile kıyı kenar çizgisi arasındaki alan” olarak tanımlansa da kavramın kıyı kenar çizgisinin ötesinde bir anlam ifade ettiği görülmektedir. Bunla alakalı Kıyı Kanunu’nda kıyıya […]

incele
17 Şubat 2021

İmar Uygulaması ve Değerleme

Ülkemizde değerlendirilmekte olan imar projelerinde dikkat edilmesi gereken pek çok husus bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de imar uygulaması ve değerleme konusudur. Ortaya konan pek çok imar projesinde gayrimenkuller üzerinde yapılacak değerlemelerde bir takım eksiklikler görülebilir. Bunun nedeni, yapılan uygulamalarda taşınmazın değerinin doğru tespit edilememesi sebebi ile değer artışının da doğru hesaplanamaması ve böylelikle de kamuya […]

incele
11 Şubat 2021

Gayrimenkulde Yer Seçimi

Gayrimenkul dünyasında kendine çok büyük bir pay edinen arsa yatırım süreçleri, birincil unsur olarak yer seçimini baz almaktadır. Bir yerin doğru bir şekilde seçilmesi, arazi geliştirme yöntemleri dahilinde olumlu sonuçlar elde edilebilmesi ve gelir kaynağının sorunsuz bir şekilde oluşturulabilmesi gibi süreçler barındırır. Aynı zamanda gayrimenkulde yer seçimi doğru yapıldığı taktirde; planı doğru bir şekilde oluşturulmuş […]

incele
29 Ocak 2021

Gayrimenkul Sektöründe Pazar Araştırması ve Sektöre Dair Analiz Süreçleri

Global düzeyde geniş ve pek çok alt dalı bulunan gayrimenkul sektörü, çok büyük yatırımlara konu olduğundan bu süreçler için eksiksiz analizler ve araştırmaların yapılması gerekmektedir. Özellikle yatırıma söz konusu olacak süreçlerin derinlemesine alanında uzman ekipler tarafından ele alınarak analizlerinin yapılması ve bu araştırmalar için profesyonel bir danışmanlık hizmetinin alınması, uzun vadede yatırımdan maddi ve manevi […]

incele
20 Ocak 2021

Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği

15 Ocak 2021 tarihli ve 31365 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Değerli Konut Vergisi Genel Uygulama Tebliği ile Değerli Konut Vergisi Türkiye sınırları içinde bulunan ve bina vergi değeri 2021 yılı için “5.227.000 TL”yi aşan (78 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği) mesken nitelikli taşınmazlar tebliğin konusunu oluşturmakta olup içeriğinde ise; Verginin konusu, vergi […]

incele
27 Kasım 2020

Kentsel Dönüşümle İlişkin Veri Taban ve Model Geliştirmesi

Kentsel dönüşüm kavramı uygulama biçimleri ve uygulanacak alanların niteliklerine göre farklı perspektiflerle ele alınan çok yönlü bir kavram olup tarihsel süreç içerisinde değişen zaman dinamikleri doğrultusunda da farklı tanımlamalarla ele alınmıştır. Buna göre kentsel dönüşüm alanına özgü nitelikler dikkate alınarak uygun bir veri tabanı oluşturulması ve bu bağlamda modeller geliştirilmesi, kentsel dönüşüm projelerinin uygulanabilirliği ve […]

incele
18 Kasım 2020

Site veya Bina Ölçeğinde Yapılan Kentsel Dönüşüm Değerleme Çalışmaları

Kentsel dönüşüm çalışmaları son zamanlarda özellikle mega kentlerde sağlıklı bir şehirleşme düzeni kurabilmek ve riskli yapıları ortadan kaldırabilmek için oldukça faydalı olan uygulamalardan bir tanesidir. Site veya bina ölçeğinde yapılan kentsel dönüşüm değerleme çalışmaları sayesinde hem malikler hem de hak sahipleri herhangi bir mağduriyet yaşamadan haklarını bir düzen içerisinde elde edebilmektedirler. Bu konu hakkında yapılacak […]

incele
11 Kasım 2020

Üst Hakkı Nedir?

Üst hakkı dediğimiz kavram, Türk Medeni Kanunu’nun 4271 sayısının 826. Maddesinde düzenlenmiş olan bir irtifak hakkıdır. Bu hakka göre bir arazi sahibine sahip olduğu arazinin altına ya da üstüne yapı yapmak, varsa mevcut yapıyı muhafaza etmek hakkı tanınmaktadır. İlgili olan 718. Maddeye göre de taşınmaz mülkiyeti kapsam olarak belirlenirken birleşme prensibi esas alınmıştır. Bu madde […]

incele
28 Ekim 2020

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve Maddi Duran Varlıkların Yeniden Değerlendirmesi

2001 yılına kadar Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS) adıyla yayınlanan bu standartlar bu yıldan sonra Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) olarak yayımlanmaya başlamıştır. 2002 yılında tüm Avrupa Birliği ülkeleri bu standartlara tabi olacağını duyurmuştur. Avrupa Birliği uyum yasaları kapsamında ülkemizde 2017 yılında UFRS standartlarını kabul etmiştir. UFRS’nin oluşturulma sebebi ortak bir raporlama dili oluşturmak ve küresel […]

incele