Değerleme Talep Formu
10 Mart 2021

Teminat Amaçlı Değerleme Nasıl Yapılır?

Gayrimenkul sektöründe oldukça önemli bir yere sahip olan teminat amaçlı değerleme işlemi, adından da anlaşılabileceği üzere teminat alınması ya da verilmesi gereken durumlarda sürecin doğru, hızlı ve güvenilir bir şekilde işletilmesi adına değerleme uzmanları tarafından gerçekleştirilen profesyonel değerlendirmelerdir. Sigorta şirketleriyle bağlantılı olarak kuruluşlardan istenen gayrimenkul teminat ipotekleri ya da bankalar başta olmak üzere ilgili finans […]

incele
5 Mart 2021

Teminat Amaçlı Değerleme Süreci

Gayrimenkul sektöründe değerleme ihtiyaçları ortaya çıktığında başvurulan teminat amaçlı değerleme işlemleri, bankalar ve diğer farklı finans kuruluşlarının vermiş oldukları ticari ya da bireysel kredi süreçlerinde; teminat alabilmek için sigorta şirketleri aracılığıyla acentelerden istenen teminat ipotekleriyle ilgili tüm gayrimenkul değerleme süreçlerini kapsamaktadır. Sağlık, turizm, sanayi alanlarında, konut ve işyeri değerlemelerinde, eğitim, lojistik gibi sektörlerde ve daha […]

incele
24 Şubat 2021

KIYI ALANLARINDA KULLANIM TÜRLERİ

Kıyı alanlarında değerleme konusuna değinmek için öncelikle yasal mevzuata göre yapılaşma koşulları ve buna ilişkin kavramlar incelenmelidir. Kıyı kavramı kent planlama açısından bakıldığında ise 3621 sayılı Kıyı Kanunu’na göre “Kıyı çizgisi ile kıyı kenar çizgisi arasındaki alan” olarak tanımlansa da kavramın kıyı kenar çizgisinin ötesinde bir anlam ifade ettiği görülmektedir. Bunla alakalı Kıyı Kanunu’nda kıyıya […]

incele
17 Şubat 2021

İmar Uygulaması ve Değerleme

Ülkemizde değerlendirilmekte olan imar projelerinde dikkat edilmesi gereken pek çok husus bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de imar uygulaması ve değerleme konusudur. Ortaya konan pek çok imar projesinde gayrimenkuller üzerinde yapılacak değerlemelerde bir takım eksiklikler görülebilir. Bunun nedeni, yapılan uygulamalarda taşınmazın değerinin doğru tespit edilememesi sebebi ile değer artışının da doğru hesaplanamaması ve böylelikle de kamuya […]

incele
11 Şubat 2021

Gayrimenkulde Yer Seçimi

Gayrimenkul dünyasında kendine çok büyük bir pay edinen arsa yatırım süreçleri, birincil unsur olarak yer seçimini baz almaktadır. Bir yerin doğru bir şekilde seçilmesi, arazi geliştirme yöntemleri dahilinde olumlu sonuçlar elde edilebilmesi ve gelir kaynağının sorunsuz bir şekilde oluşturulabilmesi gibi süreçler barındırır. Aynı zamanda gayrimenkulde yer seçimi doğru yapıldığı taktirde; planı doğru bir şekilde oluşturulmuş […]

incele
3 Şubat 2021

Gayrimenkul Değerleme Nedir? Koşulları Nelerdir?

Yürürlükte olan mevcut mevzuata göre tüm resmi ve özel kuruluşlara, tüzel ve gerçek kişilere ait gayrimenkullerin, bu gayrimenkullere ait faydaların ve hakların; tüm gayrimenkul projelerinin uluslararası metotlar kapsamında etik kurallar baz alınarak yapılan ekspertiz işlemlerinin ve bu işlemlere ait raporların tümüne gayrimenkul değerleme denilir. Taşınmaz değerlerinin tespitinin yapılabilmesi için, piyasada bu konuyla ilgilenen kurum ve […]

incele
29 Ocak 2021

Gayrimenkul Sektöründe Pazar Araştırması ve Sektöre Dair Analiz Süreçleri

Global düzeyde geniş ve pek çok alt dalı bulunan gayrimenkul sektörü, çok büyük yatırımlara konu olduğundan bu süreçler için eksiksiz analizler ve araştırmaların yapılması gerekmektedir. Özellikle yatırıma söz konusu olacak süreçlerin derinlemesine alanında uzman ekipler tarafından ele alınarak analizlerinin yapılması ve bu araştırmalar için profesyonel bir danışmanlık hizmetinin alınması, uzun vadede yatırımdan maddi ve manevi […]

incele
20 Ocak 2021

Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği

15 Ocak 2021 tarihli ve 31365 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Değerli Konut Vergisi Genel Uygulama Tebliği ile Değerli Konut Vergisi Türkiye sınırları içinde bulunan ve bina vergi değeri 2021 yılı için “5.227.000 TL”yi aşan (78 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği) mesken nitelikli taşınmazlar tebliğin konusunu oluşturmakta olup içeriğinde ise; Verginin konusu, vergi […]

incele
15 Ocak 2021

Gayrimenkul Fizibilite Raporu Nedir? Neden Gereklidir?

Gayrimenkul alış, satış ve değerleme süreçlerinde ihtiyaç duyulan gayrimenkul fizibilite raporu genel hatlarıyla, gayrimenkul değerleme raporu hizmetlerinin ve imar durumu raporu hizmetinin genel olarak tek bir rapor üzerinde toplanmış halidir. Bu rapor üzerinden ait olduğu taşınmaza ait bütün veriler değerlendirme altına alınabilmektedir. Hazırlanacak olan fizibilite raporu konut, arsa, işyeri, fabrika, tarla, ticari bina/binalar, depo, otel, […]

incele
27 Kasım 2020

Kentsel Dönüşümle İlişkin Veri Taban ve Model Geliştirmesi

Kentsel dönüşüm kavramı uygulama biçimleri ve uygulanacak alanların niteliklerine göre farklı perspektiflerle ele alınan çok yönlü bir kavram olup tarihsel süreç içerisinde değişen zaman dinamikleri doğrultusunda da farklı tanımlamalarla ele alınmıştır. Buna göre kentsel dönüşüm alanına özgü nitelikler dikkate alınarak uygun bir veri tabanı oluşturulması ve bu bağlamda modeller geliştirilmesi, kentsel dönüşüm projelerinin uygulanabilirliği ve […]

incele

Değerli Dostlar,

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmiş olan Covid-19 virüsü tüm Dünya’da olduğu gibi maalesef ülkemizde de artarak yayılmaktadır.

Ancak salgının artmasını engelleyebilmek için, alınması gereken önlemlerle ilgili Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı https://www.saglik.gov.tr adresini ziyaret ederek ulaşabileceğiniz yönerge ve tedbirlere uymanızı önemle tavsiye ederiz.

Bizler de Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş ailesi olarak bugüne kadar çalışanlarımızın ve ziyaretçilerimizin korunması amacıyla işyerimizde gerekli olan ve bilinen her önlemi almaya çalıştık.

Sizlere #evdekal diyoruz ve 23 Mart 2020 Pazartesi gününden başlayarak % 100 uzaktan erişim ile evden çalışmaya başlıyoruz.

Bizlere yine aynı şekilde mobil telefon, e-posta, internet sistemi üzerinden kesintisiz olarak ulaşabilirsiniz.

Bu zor zamanların üstesinden hep birlikte geleceğimizden ufak bir şüphemiz yoktur.

Lütfen #evdekal Sağlıklı Günler Dileriz.

Sevgi ve Saygılarımızla.