Değerleme Talep Formu
20 Ocak 2021

Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği

15 Ocak 2021 tarihli ve 31365 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Değerli Konut Vergisi Genel Uygulama Tebliği ile Değerli Konut Vergisi Türkiye sınırları içinde bulunan ve bina vergi değeri 2021 yılı için “5.227.000 TL”yi aşan (78 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği) mesken nitelikli taşınmazlar tebliğin konusunu oluşturmakta olup içeriğinde ise; Verginin konusu, vergi […]

incele
15 Ocak 2021

Gayrimenkul Fizibilite Raporu Nedir? Neden Gereklidir?

Gayrimenkul alış, satış ve değerleme süreçlerinde ihtiyaç duyulan gayrimenkul fizibilite raporu genel hatlarıyla, gayrimenkul değerleme raporu hizmetlerinin ve imar durumu raporu hizmetinin genel olarak tek bir rapor üzerinde toplanmış halidir. Bu rapor üzerinden ait olduğu taşınmaza ait bütün veriler değerlendirme altına alınabilmektedir. Hazırlanacak olan fizibilite raporu konut, arsa, işyeri, fabrika, tarla, ticari bina/binalar, depo, otel, […]

incele
27 Kasım 2020

Kentsel Dönüşümle İlişkin Veri Taban ve Model Geliştirmesi

Kentsel dönüşüm kavramı uygulama biçimleri ve uygulanacak alanların niteliklerine göre farklı perspektiflerle ele alınan çok yönlü bir kavram olup tarihsel süreç içerisinde değişen zaman dinamikleri doğrultusunda da farklı tanımlamalarla ele alınmıştır. Buna göre kentsel dönüşüm alanına özgü nitelikler dikkate alınarak uygun bir veri tabanı oluşturulması ve bu bağlamda modeller geliştirilmesi, kentsel dönüşüm projelerinin uygulanabilirliği ve […]

incele
18 Kasım 2020

Site veya Bina Ölçeğinde Yapılan Kentsel Dönüşüm Değerleme Çalışmaları

Kentsel dönüşüm çalışmaları son zamanlarda özellikle mega kentlerde sağlıklı bir şehirleşme düzeni kurabilmek ve riskli yapıları ortadan kaldırabilmek için oldukça faydalı olan uygulamalardan bir tanesidir. Site veya bina ölçeğinde yapılan kentsel dönüşüm değerleme çalışmaları sayesinde hem malikler hem de hak sahipleri herhangi bir mağduriyet yaşamadan haklarını bir düzen içerisinde elde edebilmektedirler. Bu konu hakkında yapılacak […]

incele
11 Kasım 2020

Üst Hakkı Nedir?

Üst hakkı dediğimiz kavram, Türk Medeni Kanunu’nun 4271 sayısının 826. Maddesinde düzenlenmiş olan bir irtifak hakkıdır. Bu hakka göre bir arazi sahibine sahip olduğu arazinin altına ya da üstüne yapı yapmak, varsa mevcut yapıyı muhafaza etmek hakkı tanınmaktadır. İlgili olan 718. Maddeye göre de taşınmaz mülkiyeti kapsam olarak belirlenirken birleşme prensibi esas alınmıştır. Bu madde […]

incele
28 Ekim 2020

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve Maddi Duran Varlıkların Yeniden Değerlendirmesi

2001 yılına kadar Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS) adıyla yayınlanan bu standartlar bu yıldan sonra Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) olarak yayımlanmaya başlamıştır. 2002 yılında tüm Avrupa Birliği ülkeleri bu standartlara tabi olacağını duyurmuştur. Avrupa Birliği uyum yasaları kapsamında ülkemizde 2017 yılında UFRS standartlarını kabul etmiştir. UFRS’nin oluşturulma sebebi ortak bir raporlama dili oluşturmak ve küresel […]

incele
9 Ekim 2020

Türk Vatandaşlığı İçin Gayrimenkul Değerleme

İnsanlar farklı ülkelerden vatandaşlık alabilmek için ülkelerin belirlediği şartları yerine getirmek zorundadır. Vatandaşlık almak için kişilerin en sık başvurduğu yöntemlerden birisi, vatandaşlığı istenilen ülkeden bir taşınmaz edinilmesidir. Türk vatandaşlığı için gayrimenkul değerleme ihtiyacı da bu tip vatandaşlık edinme ihtiyacı durumlarının neticesinde ortaya çıkan hizmetlerdendir. Normal şartlarda Türkiye’de barınmayan, çalışmayan fakat ülkemizin kurumlarınca belirlenmiş olan kapsamlar […]

incele
30 Eylül 2020

Gayrimenkul Pazar Değeri Kavramı Nedir?

Gayrimenkul piyasasında, değerleme unsurları içerisinde değerlendirilebilecek pek çok kavram bulunmaktadır. Doğru şartlarda ve doğru piyasa koşullarında yapılacak değerlemenin hem satıcı hem de alıcı tarafından oldukça tatmin edici sonuçları olduğu bilinen bir gerçektir. Bu bağlamda gayrimenkul pazar değeri kavramını da iyi bilmek, bu kavramın gerektirdiği unsurları tam anlamıyla çözerek bir değerleme aşaması geçirmek oldukça önemlidir. Gayrimenkul […]

incele
9 Eylül 2020

Kentsel Dönüşüm Sürecinde Değerleme ve Danışmanlık Hizmetleri

Çıkartılan kentsel dönüşüm yasası, şehrin bir bölümünün veya ciddi anlamda büyük bir kısmının yada bir parselin, olası depremlere karşı zemin ve üzerindeki yapının risk değerlerinin belirlenmesi, olası depremde yıkılması ve yıkılırken çevredeki diğer yapılara zarar vermesi olasılıkları da dikkate alınarak, riskli toprak zemin ve riskli yapıların kullanım dışına çıkarılması, yerine zeminin yapısına uygun taşıyıcı sistemli […]

incele
2 Eylül 2020

Teminat Amaçlı Değerleme

Gayrimenkul dünyasında son derece önemli olan teminat amaçlı değerleme işlemleri, hem bankalar için hem de diğer finans kuruluşları için verdikleri bireysel ve ticari kredi teminatı adına, sigorta şirketleri vasıtasıyla acentelerden istenen gayrimenkul teminat ipoteklerine konu her türlü gayrimenkul değerleme sürecini kapsamaktadır. Turizm sektöründe, sanayi tesislerinin incelenmesinde, sağlık alanında, eğitim alanında, konut ve işyeri değerlemelerinde ya […]

incele